Om ”Arkivresor till Civilförsvarets mitt”

arkivresor-bakgrund-stor2

Vad är det för berättelser som döljer sig i inom det svenska civilförsvarets historia? Föreliggande sida kommer, precis som rubriken antyder, bestå av ett antal mindre historiska resor till det Svenska civilförsvarets mitt, med syftet att utröna vad som egentligen hände inom det svenska civilförsvaret under perioden 1928 till och med millennieskiftet. På den här sidan kommer ni att möta vansinniga utrymningsplaner, megalomaniska skyddsrumsprojekt och rädslor inför en stundande atombombsapokalyps direkt från Kalla Krigets mest traumatiska år. Men också berättelser om en fältorganisations mer vardagliga problem så som övernitiska inspektörer, alkoholiserade vaktmästare och radiodebatter om svabbar, hinkar och vattensprutor.

Mitt namn är Peter Bennesved och jag är doktorand i Idéhistoria vid Umeå Universitet. Den här sidan kan man säga, är dels en ventil för mig, dels ett verktyg för att föra ut till allmänheten de korta berättelser som går att finna i Civilförsvarsstyrelsens-, Åke Sundelins- och den tidiga Luftskyddsinspektionens gamla arkiv men också broschyrer, tidningsmaterial, böcker, filmer, samt tv- och radioklipp som alla på ett eller annat vis berör civilförsvarets historia. Precis som med mitt avhandlingsarbete kommer jag generellt sett röra mig inom den kronologiska ramen 1910-2000.

Min förhoppning är att jag ska försöka hålla en relativt populärhistorisk prägel på dessa kommande inlägg och inte bli alltför torr och akademisk i mitt skrivande. Jag antar att det är ni läsare som för utdöma huruvida jag lyckas eller inte. Med det vill jag också säga att detta som står här, inte kommer att vara av någon slags ”officiell” vetenskaplig art. Jag kommer att tillåta mig själv att spekulera på ett vidlyftigare sätt än vad som ofta är möjligt i seminariemiljöer på universitetet. Jag kommer inte heller att nota på samma sätt som vi gör inom akademin. Är du intresserad av att veta mer konkret vad mina källor består av är du välkommen att höra av dig till mig via mail.

Kommentera